KAMUOYUNA DUYURU

Basın ve sosyal medyada; kulübümüzün idari ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirdiği Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesisleri’nden tahliyesine ilişkin olarak yer alan haber ve yorumlar ile ilgili olarak kamuoyuna ve değerli taraftarlarımıza yazılı bilgi verilmesi gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; basın ve sosyal medyada yer alan haberlerde, İdare Mahkemesi tarafından şehrimize kazandırılmak istenen stadyumun yapımı ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı verildiği belirtilmekte ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz tarafından, Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesisleri’nden tahliyemize ve tesislerimizde bulunan 3 no’lu çim yüzeyli futbol sahasının tahsisinin iptaline dair idari işlemlerin; öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına nihayetinde idari işlemlerin iptaline karar verilmesi talepli olarak 27/02/2017 tarihinde T.C. Ordu İdare Mahkemesi’nin 2017/387 Esas sayılı dosyasından dava açılmıştır.

Sayın Mahkeme’nin 13/04/2017 tarihli ARA KARARI ile; 3 no’lu çim yüzeyli futbol sahasının tahsisinin iptaline dair Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 31/01/2017 gün ve 779 sayılı idari işleminin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,

Kulübümüzün, Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesisleri’nden tahliyesine ilişkin olarak ise; “ 1-)Spor Genel Müdürlüğünün 16/11/2016 gün ve 87515 sayılı işlemi ile 2-) a-)Ordu Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 30/12/2016 gün ve 9723 sayılı işlemi, b-) 30/01/2016 gün ve 739 sayılı işlemlerinin, taşınmazın otuz gün içinde kendisi tarafından tahliye edilmesi, aksi takdirde idarece tahliye edileceğinin bildirilmesinden ibaret olduğu, bu yönüyle söz konusu işlemin bu aşamada davacının hukukî durumunda etki doğurmasının söz konusu olmadığı, mülkî amirin tahliye kararı olmadığı sürece davacının cebren tahliye edilmesinin mümkün bulunmadığı, bundan dolayı da anılan işlemlerin bu aşamada idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliği taşımadığı, idarî davanın daha sonra mülkî amir tarafından tesis edilecek tahliye işlemine karşı açılabileceği açık olup, bu yüzden 2577 sayılı Kanun’un 14/3-d ve 15/1-b maddeleri uyarınca davanın bu kısmının esasını inceleme olanağı bulunmadığı” gerekçesi ile söz konusu idari işlemlerin yürütülmesinin durdurulması istemlerinin esası incelenmeksizin reddine, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı davamıza ilişkin tesis edilen bir ara karar olup hukuki süreç devam etmektedir. Sayın Mahkeme’nin 13/04/2017 tarihli yukarıda özetlenen kararı 03/05/2017 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiş olmakla Mahkeme Kararının Orduspor sevgisini yüreğinde taşıyan değerli taraftarlarımız ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Orduspor Kulübü

Cevap Ver